Board Members 

Dania Association Board 2018

Formand: Lone Wiggers Næstformand: Bo Slemming Kasserer i Danmark: Jens Dam Kasserer i byen Plomari: Inger Marie Thomsen Webmaster: Trine Ivarsen 1. Suppleant: Jan Fugl 2. Suppleant: Berit Rostbøll  

Revisor

Lene Dragsdahl   Last updated: 2018-08-07