Formål

At hjælpe unge grækere fra Plomari, Lesbos, Grækenland, der har afsluttet high school, til et studieophold i Danmark af 5 måneders varighed eller med økonomisk støtte til videreuddannelse i Grækenland eller et andet sted i Europa. Målgruppen er unge i alderen 18 – 23 år, der kommer fra familier med dårlig økonomiske vilkår, hvor den unge ikke har mulighed for at opnå økonomisk støtte til fortsat uddannelse i eller udenfor Grækenland, herunder relevant praktikplads eller anden faglig træning/oplæring.

Personlig udvikling

Udover et fagligt sigte, har opholdet i lige så høj grad til formål at give den unge en oplevelse for livet, hvor udfordringer og erfaringer ved at bo og uddanne sig i en anden kultur, bidrager til personlig udvikling med nye perspektiver på tilværelsen og verden, og et nyt netværk med venskaber for fremtiden.

Krav til den studerende

For at tilhøre målgruppen skal den unge beherske gode engelskkundskaber, da opholdet vil finde sted på en skole med engelsksproget linje. Et forbedret engelskniveau vil ligeledes være et vigtigt resultat af opholdet.

Metode

Det konkrete studieophold  tilpasses den enkelte unges behov, evner og ønsker for fremtiden, og opholdet finder sted på en folkehøjskole. Den unge bor på skolen, og har en kontaktperson i Danmark. Støtten til de unge i Grækenland/EU er individuelt afstemt efter behov.

Undervises i dansk kultur

Inden afrejsen til Danmark modtager den unge undervisning i ofte anvendte danske gloser, orientering om danske skikke og traditioner, dansk humor, samt generel viden om unges liv i Danmark.