Vi tilbyder to former for støtte:

Økonomisk støtte i Grækenland eller EU

De unge kan søge økonomisk tilskud til studier, videreuddannelse og håndværksuddannelse, herunder relevant praktikplads eller anden faglig træning/oplæring i Grækenland eller i et andet EU land. 

OBS! I 2020 (ansøgningsfrist 1. nov. 2019) vil vi koncentrere foreningens støtte til studerende der søger uddannelse i Grækenland. 

Skoletilbud

De unge grækere får et tilbud om ophold i Danmark

For at forberede de unge på opholdet i Danmark, vil de og deres forældre inden afrejsen modtage information om danske samfundsforhold, kultur og traditioner, med særligt fokus på ungdoms- og studieliv, læringstraditioner og det konkrete skoletilbud. Studieopholdet tilpasses den enkelte unges behov, evner og ønsker for fremtiden.

De unge kan søge ind på IPC i Helsingør www.ipc.dk/ (International People´s College), hvor al undervisning foregår på engelsk. Under opholdet bor den unge på skolen. Der vil altid være en eller flere kontaktfamilier/-personer tilknyttet den unge, for at sikre støtte og et socialt netværk. Udover et fagligt sigte, har opholdet i lige så høj grad til formål at give den unge en oplevelse for livet, hvor udfordringer og erfaringer ved at bo og uddanne sig i en anden kultur, bidrager til personlig udvikling, med nye perspektiver på tilværelsen og verden, og et nyt netværk med venskaber for fremtiden.

Krav til at ansøger

Det er ikke alle, som kan søge. For at komme i betragtning, skal de unge være mellem 18 og 23 år og bo i Plomari og omegn. De skal være motiverede, have gode karakterer og engelsk kundskaber og forældrene skal være mindre bemidlede. Ansøgningerne bliver vurderet efter interviews med de unge foretaget af bestyrelsesrepræsentanter og en græsk repræsentant.  Det økonomiske aspekt bliver vurderet af en ekstern uvildig professionel person, på grundlag af skattepapirer og lokal kendskab. Bestyrelsen tager derefter stilling til ansøgningen. 

Størrelsen af beløbet er individuelt, alt efter behov. Som regel udbetales der et etableringsbeløb, hvis den unge skal flytte til en anden by. Derefter udbetales et aftalt tilskud hver måned til den unge. Dog skal de indsende karakterer efter semesterprøverne og bevise, at de er i gang.